مشتریان خوشحال بی شمار چیزی است که ما برای آن تلاش میکنیم. نوع رابطه شما با مشتریانتان می تواند به شمار زیادی از مشتریان شاد و وفادار منجر شود.
جذب اینگونه مشتری برای همه مشاغل امری مطلوب است، اما شما باید آنچه را که می خواهند به آنها بدهید…
مشتریان چه می خواهند؟
موسسه پردازش دیتا (SAP) به تازگی نتایج جالبی از یک مطالعه جهانی از مشتریان 12 ملیت را ارائه کرده است. پیام اصلی این مطالعه این است که مشتریان خواهان برقراری ارتباط با مشاغل و برندها از طریق پیامک هستند.

• 81 درصد از مشتریان پیامک را برای برقراری ارتباط با برندهای مدنظرشان به اپلیکیشن های تلفن همراه ترجیح می دهند.
• 71 درصد از مشتریان برقراری ارتباط از طریق اپلیکیشن های مختلف تلفن همراه را آزار دهنده می دانند-آنها همه پیام های خود را به صورت یکجا و در یک محل می خواهند.
شما برای ایجاد رابطه ای وفادارانه با مشتریان خود نیازمند صرف دقت و توجه بیشتر هستید. طبق مطالعه یکی از موسسات تحقیقاتی (Emarsys) راه حل این مسئله شخصی سازی است.
• 41 درصد از مشتریان ارتباط شخصی و خاص شما را دلیلی برای بازگشت و مراجعه دوباره به کسب و کار شما می دانند.

پس به نظر می رسد دقت و توجه بیشترشما در برقراری ارتباط بی پاسخ نمی ماند و مراجعه مجدد مشتریان به کسب و کار شما را در پی دارد.
با سیستم قدرتمند پیامکی ما ارسال پیامک های شخصی سازی شده آسان وسریع اتفاق می افتد. ما معتقدیم که اگر شما ارسال پیامک های شخصی و مرتبط به مشتریانتان را آغاز کنید به زودی ثمرات و آن را خواهید دید.

 

یکی از رؤسای شرکت Emarsys می گوید: “مشتریان خواهان ارتباط با برندهای مورد علاقه خود، خواهان ارزشمند تلقی شدن از جانب آنها و خواهان درک شدن از سوی آنها هستند. کلید دستیابی به مشتریان وفادار برای کسب و کارها و برندها شخصی سازی است. آنها باید به شیوه بهتری از اطلاعات مشتریان خود استفاده کنند و پیشنهاد ها و ایده هایی مرتبط را با آنها در میان گذارند. بنابر تجارب ما شخصی سازی است که مشتری را وادار به مراجعه دوباره به کسب و کار شما می کند و این ملاقات های مکرر باعث ایجاد اعتماد و وفاداری می شود.”